Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

08
Quý III/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.921.928 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm