Gói thầu số 37 “Công tơ điện cơ 1 pha 20(80)A 220V” (HSMT số 40)

Gói thầu số 37 “Công tơ điện cơ 1 pha 20(80)A 220V” (HSMT số 40)

01
Quý II/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.440.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói