Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thấu số 2: Mua các vị thuốc Đông Y. Mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thấu số 2: Mua các vị thuốc Đông Y. Mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao năm 2008

Tên dự án:Mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao năm 2008
Tên gói thầu:Gói thấu số 2: Mua các vị thuốc Đông Y
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La – tổ 6 phường Chiềng Lề thị xã Sơn La tỉnh Sơn la – Điện thoại: 022.852.322 – fax: 022.852.322
13/03/2008 đến 28/03/2008
500.000 (VND)
28/03/2008 08:00
28/03/2008 08:00