Tu vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Tu vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

3
quý II và III năm 2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 102.921.680 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá