Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

4
quý II và III năm 2008
từ ngày bàn giao mặt bằng đến hết thời gian bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 34.810.125 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói