Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học cổ truyền

Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học cổ truyền

1
04/2008-06/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 585000000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói