Gói thầu mua sắm thùng chứa rác

Gói thầu mua sắm thùng chứa rác

1
từ ngày 18/04/2008 đến ngày 13/05/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.273.700.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói