Cung cấp cáp ngầm và phụ kiện

Cung cấp cáp ngầm và phụ kiện

04
tháng 2 đến tháng 3 năm 2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 506700000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá