Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ, lắp đặt đấu nối cáp nhị thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh

Cung cấp tủ điều khiển, bảo vệ, lắp đặt đấu nối cáp nhị thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh

05
tháng 2 đến tháng 3 năm 2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1317639900 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá