Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

08
tháng 4 năm 2008
phù hợp tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 151083275 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm