Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đăk Lăk thông báo mời thầu. Cấp nước thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đăk Lăk thông báo mời thầu. Cấp nước thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

G.T số 5: Xây dựng và lắp đặt tuyến ống truyền tải và phân phối

Thuộc D.A “Cấp nước thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk”

Nguồn vốn: vày JBIC và vốn đối ứng của Công ty

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đăk Lăk

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 21/3/2008 đến trước 8 giờ, ngày 14/4/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đăk Lăk, số 70 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại: (0500) 852668/850062; Fax: (0500) 818733

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 14/4/2008.