Cung cấp dây dẫn và cáp các loại

Cung cấp dây dẫn và cáp các loại

03
04/2008-05/2008
04 tuần
Giá gói thầu:
 • 590.511.590 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói