Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp tuyến luồng vào cảng. Đầu tư Xây dựng Cảng cá – Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Ba Hòn.

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp tuyến luồng vào cảng. Đầu tư Xây dựng Cảng cá – Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Ba Hòn.

Tên dự án:Đầu tư Xây dựng Cảng cá – Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Ba Hòn.
Tên gói thầu:Xây lắp tuyến luồng vào cảng.
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Thuỷ sản Kiên Giang – số 09 đường Huỳnh Tịnh Của – Rạch Giá – Kiên Giang.
25/03/2008 đến 10/04/2008
1.000.000 (VND)
10/04/2008 11:00
10/04/2008 11:00