Thiết bị điều hòa 2 khối 12000BTU

Thiết bị điều hòa 2 khối 12000BTU

1
Tháng 5/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 122.000.000 (VND)
 • 85.400.000 (VND)
 • 97.600.000 (VND)
 • 109.800.000 (VND)
 • 128.100.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói