Viễn thông Hà Tây thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc. Trụ sở làm việc và lắp đặt thiết bị Công ty Viễn thông tỉnh Hà Tây

Viễn thông Hà Tây thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc. Trụ sở làm việc và lắp đặt thiết bị Công ty Viễn thông tỉnh Hà Tây

Gói thầu: Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình

Thuộc D.A “Trụ sở làm việc và lắp đặt thiết bị Công ty Viễn thông tỉnh Hà Tây”

Nguồn vốn: vay, tái đầu tư của VNPT

Bên mời thầu: Viễn thông Hà Tây

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 24/3/2008 đến trước 13 giờ 30, ngày 31/3/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Đầu tư XDCB – Viễn thông Hà Tây, số 4 đường Quang Trung, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (034) 3524688/3824711; Fax: (034) 3520820

Hạn cuối nhận HSQT: 13 giờ 30, ngày 31/3/2008.