Thông báo mời chào hàng G.T: Mua sắm và lắp đặt thiết bị cho dự án Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động đấu thầu

Thông báo mời chào hàng G.T: Mua sắm và lắp đặt thiết bị cho dự án Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động đấu thầu

G.T: Mua sắm và lắp đặt thiết bị cho dự án Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động đấu thầu

Thuộc Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động đấu thầu”

Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới

Bên mời thầu: Ban QLDA Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 14/03/2008 đến ngày 19/03/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Phòng 213 nhà B, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 7337617

Hạn cuối nhận HSĐX: 9 giờ, ngày 19/03/2008.