Thông báo mời thầu gói thầu: Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt tuyến Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát. Tuyến truyền dẫn quang Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát Bưu điện tỉnh Bình Thuận

Thông báo mời thầu gói thầu: Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt tuyến Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát. Tuyến truyền dẫn quang Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát Bưu điện tỉnh Bình Thuận

Tên dự án:Tuyến truyền dẫn quang Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát Bưu điện tỉnh Bình Thuận
Tên gói thầu:Khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt tuyến Viba SDH Tà Zôn – Cao Cát
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
phòng ĐT-XDCB Viễn Thông Bình Thuận, 02 Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận. Điện Thoại: 062 824151, Fax: 062 832123, Số Tài Khoản: 102010000335135 tại ngân hàng công thương Bình Thuận
27/03/2008 đến 15/05/2008
500000 (VND)
15/05/2008 08:30
15/05/2008 08:30