Thông báo mời thầu gói thầu: Cọc nhồi. rụ sở Công ty bảo đảm an toàn hàng hải II

Thông báo mời thầu gói thầu: Cọc nhồi. rụ sở Công ty bảo đảm an toàn hàng hải II

Tên dự án:Trụ sở Công ty bảo đảm an toàn hàng hải II
Tên gói thầu:Cọc nhồi
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Trụ sở Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải II- Số 10 Nguyễn Thái Học- P7- TP Vũng Tàu – Điện thoại : 064.574867 – Fax : 064.858312
22/03/2008 đến 07/04/2008
1000000 (VND)
07/04/2008 08:00
07/04/2008 08:00