Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cáp sứ cách điện trung thế các loại. Mua sắm VTTB phục vụ thi công các công trình SCTX và dự phòng năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cáp sứ cách điện trung thế các loại. Mua sắm VTTB phục vụ thi công các công trình SCTX và dự phòng năm 2008

Tên dự án:Mua sắm VTTB phục vụ thi công các công trình SCTX và dự phòng năm 2008
Tên gói thầu:Cung cáp sứ cách điện trung thế các loại
Nguồn vốn:Vốn lưư động của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Vật tư Điện lực ĐakLak số 02 Lê Duẩn TP.Buôn Ma Thuột tỉnh ĐakLak Điện thoại: 0500-210239; 210927. Fax: 0500-852860
24/03/2008 đến 15/04/2008
500000 (VND)
15/04/2008 09:00
15/04/2008 09:00