Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường thuỷ vùng cấm công trình thuỷ điện Tuyên Quang

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường thuỷ vùng cấm công trình thuỷ điện Tuyên Quang

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường thuỷ vùng cấm công trình thuỷ điện Tuyên Quang
Tên gói thầu:Xây lắp hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường thuỷ vùng cấm công trình thuỷ điện Tuyên Quang
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty thuỷ điện Tuyên Quang, Tổ 10 Thị trấn Na Hang-Huyện Na Hang-Tỉnh Tuyên Quang;Điện thoại: 027.214.403, Fax: 027.865.507
21/03/2008 đến 07/04/2008
800.000 (VND)
07/04/2008 14:00
07/04/2008 14:00