Trung tâm y tế TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. HM: Máy phát điện – HT xử lý nước thải – Máy điều hoà không khí

Trung tâm y tế TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. HM: Máy phát điện – HT xử lý nước thải – Máy điều hoà không khí

1
Quý I/2008
60 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ
Giá gói thầu:
 • 1.094.643.800 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói