Gói thầu số 5: Tư vấn Giám sát kỹ thuật xây dựng

Gói thầu số 5: Tư vấn Giám sát kỹ thuật xây dựng

05
Từ tháng 01/2008 đến tháng 7/2008
48 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.290.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói