Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Aptomat các loại. Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ thi công các công trình SCL năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Aptomat các loại. Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ thi công các công trình SCL năm 2008

Tên dự án:Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ thi công các công trình SCL năm 2008
Tên gói thầu:Cung cấp Aptomat các loại
Nguồn vốn:Vốn lưư động của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Vật tư Điện lực ĐakLak số 02 Lê Duẩn TP.Buôn Ma Thuột tỉnh ĐakLak. Điện thoại: 0500-210239; 210927. Fax: 0500-852860
24/03/2008 đến 15/04/2008
500000 (VND)
15/04/2008 09:00
15/04/2008 09:00