Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng máy điện thoại, mạng LAN

Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị mạng máy điện thoại, mạng LAN

Gói thầu số 3
Quý II năm 2008
60
Giá gói thầu:
 • 287602000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói