Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp.

Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp.

Gói thầu số 2
Quý II năm 2008
60
Giá gói thầu:
 • 209888000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá