Thi công đường nội bộ, bãi container, văn phòng, nhà xưởng, các công trình phụ trợ và đường trước cảng

Thi công đường nội bộ, bãi container, văn phòng, nhà xưởng, các công trình phụ trợ và đường trước cảng

4
quý 2 năm 2009
Quý 2/2009 – Quý 2/2011
Giá gói thầu:
 • 51.134.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói