Cung cấp cẩu bờ di động, xe nâng, đầu kéo và rơmooc, xe tải nhẹ, cầu cân

Cung cấp cẩu bờ di động, xe nâng, đầu kéo và rơmooc, xe tải nhẹ, cầu cân

7
quý 2 năm 2009
Quý 4/2009 – Quý 2/2010
Giá gói thầu:
 • 17.485.000 (USD)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói