Gói tư vấn 4: Tư vấn đấu thầu

Gói tư vấn 4: Tư vấn đấu thầu

01
Quý I năm 2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 26.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm