mua cáp các loại

mua cáp các loại

01
tháng 5 -2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.546.614.000 (VND)
 • 2.860.629.000 (VND)
 • Vốn ĐTXD năm 2007 của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói