Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

2
tháng 5/2008
theo thời gian thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 12587000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói