Kiểm toán và quyết toán dự án (ký hiệu VNR-WB4-07)

Kiểm toán và quyết toán dự án (ký hiệu VNR-WB4-07)

7
Quí II/09
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 272.141.100 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói