GÓI THẦU SỐ 03 – ( GÓI EPC )

GÓI THẦU SỐ 03 – ( GÓI EPC )

01
10h00 NGÀY 15/07/2008
20 THÁNG
Giá gói thầu:
 • 389.580.783.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói