Mua sắm mới máy nén khí hầm lò

Mua sắm mới máy nén khí hầm lò

1
5/2008 – 6/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 803.775.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói