Thông báo mời thầu gói thầu: RT3-10-01-05-3/4. Dự án Giao thông nông thôn 3, tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo mời thầu gói thầu: RT3-10-01-05-3/4. Dự án Giao thông nông thôn 3, tỉnh Hà Tĩnh

Tên dự án:Dự án Giao thông nông thôn 3, tỉnh Hà Tĩnh
Tên gói thầu:RT3-10-01-05-3/4
Nguồn vốn:WB
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA phát triển giao thông nông thôn – Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh; địa chỉ: số 143, đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; ĐT&Fax: 039.858 907
10/04/2008 đến 10/05/2008
1000000 (VND)
10/05/2008 08:45
10/05/2008 08:45