Máy Monitoring theo dõi bệnh nhân – Bệnh viện Bình Dân – 2008

Máy Monitoring theo dõi bệnh nhân – Bệnh viện Bình Dân – 2008

01
06/2008 – 07/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 972.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói