Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học, khối hành chánh; Khối nhà bếp, phục vụ; Cổng hàng rào, nhà xe GV, nhà bao che máy bơm, hồ nước; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống điện toàn khu; San nền. Trường Mầm non thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học, khối hành chánh; Khối nhà bếp, phục vụ; Cổng hàng rào, nhà xe GV, nhà bao che máy bơm, hồ nước; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống điện toàn khu; San nền. Trường Mầm non thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Trường Mầm non thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Khối lớp học, khối hành chánh; Khối nhà bếp, phục vụ; Cổng hàng rào, nhà xe GV, nhà bao che máy bơm, hồ nước; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Hệ thống điện toàn khu; San nền
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại 073.829898; Fax 073.826662
07/04/2008 đến 22/04/2008
1.000.000 (VND)
22/04/2008 14:00
22/04/2008 14:00