Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 60 KVA và 100 KVA cho Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng và Cục Hải quan Tây Ninh

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 60 KVA và 100 KVA cho Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng và Cục Hải quan Tây Ninh

1
Thông báo mời thầu : đăng tải trên website của Bộ Tài chính, tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu 3 kỳ liên tục từ ngày 12/05/2008 đến ngày 14/05/2008; Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 22/05/2008; Thời gian đóng thầu: Đúng 14 giờ 0 phút ngày 05/06/2008; Thời gian mở thầu: Đúng 14 giờ 30 phút ngày 05/06/2008.
70 ngày
Giá gói thầu:
 • 700000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói