Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng. Xây dựng trường tiểu học xã Tiên Hải – huyện Duy Tiên

Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng. Xây dựng trường tiểu học xã Tiên Hải – huyện Duy Tiên

Tên dự án:Xây dựng trường tiểu học xã Tiên Hải – huyện Duy Tiên
Tên gói thầu:Toàn bộ phần xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà; Đường Trần Văn Chuông – Thị xã Phủ Lý – tỉnh Hà Nam; Tel : 0351.841499; Fax : 0351.848188
04/04/2008 đến 21/04/2008
1000000 (VND)
21/04/2008 08:00
21/04/2008 08:00