Gói số 12: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Gói số 12: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

12
Năm 2008
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 41.184.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm