Thông báo mời thầu gói thầu: Trang bị máy Workstations

Thông báo mời thầu gói thầu: Trang bị máy Workstations

Tên dự án:Trang bị máy Workstations
Tên gói thầu:Trang bị máy Workstations
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tầng 6, số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.7726001, Fax: 04.7726027
31/03/2008 đến 02/04/2008
500000 (VND)
02/04/2008 10:00
02/04/2008 10:00