TV3: Thiết kế di dời công trình hạ tầng

TV3: Thiết kế di dời công trình hạ tầng

03
Quý IV/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 271.038.822 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói