TV4: Thẩm tra thiết kế

TV4: Thẩm tra thiết kế

04
Quý IV/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 58.608.315 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói