TV8: Quan trắc biến dạng công trình

TV8: Quan trắc biến dạng công trình

08
Quý II/2009
21 tháng
Giá gói thầu:
 • 44.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói