Thông báo mời thầu gói thầu: San nền và cắm mốc phân lô. Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, TP Huế

Thông báo mời thầu gói thầu: San nền và cắm mốc phân lô. Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, TP Huế

Tên dự án:Khu tái định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, TP Huế
Tên gói thầu:San nền và cắm mốc phân lô
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDACCTXD TP Huế – địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, TP Huế; Số điện thoại: 054.846791; Fax: 054.823626
31/03/2008 đến 16/04/2008
1000000 (VND)
16/04/2008 14:00
16/04/2008 14:00