Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

KT-HT
Tháng 4-5/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 92513576 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói