Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp trường mầm non Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp trường mầm non Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Trường mầm non Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp trường mầm non Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách mạng tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Điện thoại 0650.825923, Fax 0650.822004
04/04/2008 đến 21/04/2008
1.000.000 (VND)
21/04/2008 09:00
21/04/2008 09:00