Cung cấp thiết bị điều hòa 12.000 BTU và bộ chuyển đổi thời gian hoạt động giữa hai điều hòa

Cung cấp thiết bị điều hòa 12.000 BTU và bộ chuyển đổi thời gian hoạt động giữa hai điều hòa

2
Quý 2, 3 – 2008
Quý 3 – 2008
Giá gói thầu:
 • 1249500000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói