Rà pha bom mìn, vật liệu nổ

Rà pha bom mìn, vật liệu nổ

RP-KA
Tháng 9-10/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 60000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá