Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương thông báo mời thầu.Vận chuyển khí hoá lỏng bằng xe bồn chuyên dụng

Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương thông báo mời thầu. Vận chuyển khí hoá lỏng bằng xe bồn chuyên dụng”

Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương thông báo mời thầu

G.T: Mua sắm 9 xe bồn 10 tấn và 1 xe bồn 5,3 tấn chuyên dụng vận chuyển khí hoá lỏng (MB 01)

Thuộc D.A “Vận chuyển khí hoá lỏng bằng xe bồn chuyên dụng”

Nguồn vốn: vay và vốn tự có

Bên mời thầu: Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 28/3/2008 đến trước 9 giờ 30, ngày 11/4/0008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Công ty cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương, A55, ngõ 61 đường Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04) 5563031/32; Fax: (04) 5563033

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 11/4/0008.