Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75. Dự án đầu tư máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75. Dự án đầu tư máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Tên dự án:Dự án đầu tư máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị máy đo 3 chiều – CMM phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, Sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tel: 84-8-8440443; fax 84-8-8445120
02/04/2008 đến 02/05/2008
1500000 (VND)
02/05/2008 09:00
02/05/2008 09:00